Warunki Użytkowania

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie lokalu mają w obowiązku stosowanie się do ogólnie przyjętych norm zachowania.

2. W trakcie przebywania i korzystania z urządzeń, i obiektów znajdujących się w lokalu należy stosować je zgodnie z podstawami logicznego myślenia.

3. Za uszkodzenia sprzętu (klawiatur, myszek, komputerów, monitorów, foteli, krzeseł itp.) odpowiedzialność ponosi ich użytkownik a co za tym idzie jest zobowiązany do dostarczenia identycznego sprzętu lub opłacenie ich równowartości.

4.  Osoby uczestniczące w lidze będące poniżej 18 roku życia muszą przynieść zgodę rodzica na przebywanie na terenie lokalu ze względu na możliwość zakupu alkoholu na jego terenie.

5. Każda osoba ma prawo do dołączenia do klubu RECONNECT i zostać członkiem. Opłata 30 zł wiąże się z członkostwem do końca miesiąca kalendarzowego. Wszystkie przywileje (uczestnictwo w ligach i godziny do wykorzystania na PC) tracą ważność i przepadają po zakończeniu okresu członkostwa.