Regulamin – Counter Strike: Global Offensive

 1. Postanowienia ogólne
  1. Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich rozgrywek turniejowych/ligowych w grę Counter-Strike Global Offensive organizowanych przez RECONNECT
  2. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień Regulaminu.
  3. Udział w turniejach jest otwarty dla każdej drużyny składającej się z 5 graczy posiadających aktywne członkostwo
  4. Gracze mogą korzystać z własnego sprzętu (klawiatura, myszka) jednakże muszą obowiązkowo korzystać ze słuchawek nausznych. W przypadku używania dousznych muszą dodatkowo używać dostarczonego zestawu jako dodatkowe wygłuszenie.
  5. Administratorem turnieju jest jego organizator oraz osoby przez niego wyznaczone.
 2. System rozgrywek
  1. Każdy turniej posiada indywidualnie dobraną ilość uczestników oraz format.
 3. Nagrody
  1. Pula nagród oraz jej podział określony jest indywidualnie na stronie każdego turnieju.
 4. Przebieg turniejów oraz ligi
  1. Turnieje rozgrywane są w systemie „knockout”. W zależności od ilości drużyn określone rundy rozgrywane są w systemie bo1 lub bo3 (ustalane indywidualnie po zamknięciu zapisów). Mecze turniejowe rozgrywane są w uprzednio określonym limicie czasowym (od dnia rozpoczęcia do zakończenia). Wszystkie mecze muszą zakończyć się najpóźniej w dniu zakończenia. Drużyny, które nie stawią na rozegranie swojego meczu w wyznaczonym terminie uznaje się za przegrane.
  2. Liga składa się z rundy zasadniczej (w formacie każdy z każdym) i fazy pucharowej. Mecze rundy zasadniczej rozgrywane są w piątki, soboty i niedziele każdego tygodnia. Drużyna może zawnioskować o zmianę wyznaczonego terminu, jednakże wymaga to akceptacji drużyny przeciwnej i administracji. Po zakończeniu rundy zasadniczej drużyny są przydzielone pary w fazie pucharowej zgodnie z uzyskanymi pozycjami w drabince. Wszystkie mecze fazy pucharowej rozgrywane są w formacie bo3.
 5. Gracze
  1. Gracz może reprezentować maksymalnie jeden zespół w turnieju
  2. Gracz nie może zmieniać zespołu w trakcie trwania rozgrywek.
  3. Zabrania się używania wszelkich wulgaryzmów oraz innych treści uważanych za obraźliwe w kierunku administracji i/lub innych graczy i klubowiczów.
 6. Zespoły
  1. W zespole może znajdować się maksymalnie sześciu graczy
  2. Zabrania się używania nazw drużyn oraz opisów o wulgarnej treści
 7. Rozgrywki
  1. Strony wybierane w systemie bo3 wybierane są w rundzie nożowej, w systemie bo1 stronę wybiera kapitan, który banował jako drugi.
  2. W przypadku remisu (15:15), rozgrywane są dogrywki po każdej ze stron w systemie MR3 z 10000$ na START
  3. Mapy na których rozgrywany jest turnie: de_nuke, de_inferno, de_mirage, de_cache, de_overpass, de_train, de_cobblestone
  4. Mapy odrzucane są przez kapitanów w systemie zmianowym do wyłonienia jednej (bo1) lub trzech (bo3). Rzut monetą wyłania kapitana, który wybiera pierwszy ban lub wybór pierwszej mapy (tylko bo3, jeden kapitan banuje pierwszy, drugi wybiera pierwszą mapę).
  5. Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia przeciwnika jest zabronione.
  6. Każdej drużynie przysługuje maksymalnie 3 min pauz w maksymalnie 3 pauzach na mecz.
 8. Oszukiwanie
  1. Surowo karane jest używanie błędów gry.
  2. Używanie wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry jest zakazane.
  3. Jakiekolwiek programy czy modyfikacje zmieniające oryginalną wersję gry są zakazane.
  4. Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.
  5. Celowe poddanie meczu przeciwnikowi jest zabronione
  6. Niesportowe zachowanie rozumiane jako wulgaryzmy, prowokowanie, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia
  7. Zawodnicy muszą niezwłocznie poinformować administratora spotkania o zastosowaniu przez drużynę przeciwną niedozwolonego zagrania pod rygorem utraty prawa do wnoszenia reklamacji po meczu.
  8. Kara za zastosowanie niedozwolonego zagrania może skutkować dyskwalifikacją z danego turnieju, pomniejszeniem puli punktowej od 3 do 10 punktów lub minimum 3 miesięczną dyskwalifikacją ze wszelkich aktywności klubowych (bez zwrotu ewentualnych nadpłaconych składek).
 9. Postanowienia końcowe
  1. Nie ma możliwości podłączania swojego PC i monitora. Wszystkie mecze rozgrywanej będą na komputerach udostępnionych przez organizatora
  2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przeprowadzeniem turnieju, jeżeli nastąpiły one w wyniku zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
  4. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinie kapitanów zespołów.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.